BLOG

Elementy oznakowania garaży wielopoziomowych

Zagadnienia techniczne w zakresie projektowania i znakowania parkingów oraz garaży podziemnych lub wielopoziomowych regulują przepisy prawne. Zaliczamy do nich przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jego nowelizacja, która weszła w życie na początku 2018 roku. W myśl § 3 pkt. 25 parking jest wydzieloną powierzchnią terenu, przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych i dojazdów do nich. Czytaj dalej


Jak malować linie w magazynie?

Oznakowanie hal magazynowych jest integralnym elementem budowania systemu organizacji ruchu na terenie obiektu i pozwala sprostać restrykcyjnym wymaganiom BHP w zakresie bezpieczeństwa pracy. Malowanie linii w magazynie polega na wyznaczeniu ciągów transportowych i alejek komunikacyjnych w sposób jasny dla użytkowników. Takie działania znacząco zwiększają bezpieczeństwo i efektywność pracy, a także organizują sposób poruszania się pracowników po obiekcie. Czytaj dalej