JEDNIČKA NA TRHU
určujeme normy kvality

parkoviště a garáže

Spravné značení na parkovištích a v garážích má vliv na plynulost a bezpečí cestovního ruchu. Značení nejen parkovišť, ale také parkovacích zón a jejich úrovní je základ hladkého pohybu řidičů v prostoru parkoviště. Vodorovné a svislé dopravní značení – směrová šípka, přechod pro chodce, mrtvý bod zajišťují bezpečí na rušných místech.

značení parkovišť a garáží

druhy značení

Čáry malované
na hladkém povrchu

více

Čáry malované
na vybroušeném povrchu

více

Čáry hluboké
na frézovaném povrchu

více

realizace