VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

AVLÄGSNANDE AV MÄRKNINGEN

Avlägsnande av horisontell märkning är nödvändigt inte bara i situationen, när man ska förändra organisation av förflyttning i produktionsanläggningar, utan också, när det är nödvändigt att förnya de befintliga markeringarna. Effektiv borttagning av den gamla horisontella märkningen utgör grunden för att förbereda bra underlag för målning av nya märkningar. Vi använder två metoder - kemisk och mekanisk metod.

Mekaniskt avlägsnande

Avlägsnande från betonggolvet utförs med hjälp av diamantslipmaskin som är ansluten till en industridammsugare. Då slipas det övre skiktet tillsammans med den ogiltiga märkningen. Denna metod påverkar strukturen av underlaget.

Avlägsnande från bitumen underlag (vägar, parkeringsplatser) utförs med hjälp av fräsmaskiner med avgassystemet utrustade med speciella fräsar som avlägsnar från 2 till 3 mm av övre asfaltskiktet.

Kemiskt avlägsnande

Kemiskt avlägsnande av den gamla horisontella märkningen från betonggolvet eller epoxidgolvet sker genom manuell applicering eller maskinapplicering av en speciell substans som ska lossna och lösa upp färgskiktet. Denna metod möjliggör att avlägsna linjer och märkningar för säker arbetsmiljö utan att påverka strukturen av underlaget. Det är särskilt viktigt, när lagerobjektet hyrs och omfattas av strikta villkor vid dess återlämnande i slutet av hyresperioden .

prev

next