VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

IDROTTSOBJEKT

Målning av linjer omfattar inte bara märkning för lagerhallar, produktionsanläggningar eller parkeringsplatser utan också märkning av idrottsobjekt. Målning äger rum både på spelplaner eller i gymnastikhallar och på tartan ytor såsom löpband eller tennisbanor.

MÄRKNING AV IDROTTSOBJEKT

MÄRKNINGSTYPER

Målade ytlinjer

Läs mer

Genomförande