VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

LAGERHALLAR

Professionell utformning av märkning av lagerhallar möjliggör att skapa det optimalt bäst organiserade arbetsställe när det gäller hälsa och säkerhet i arbetet samt produktions- och logistikprocesser. Det leder till att risken för olyckor i lagerhallar minskas avsevärt eller helt elimineras. Dessutom resulterar detta i att effektiviteten av utförda arbeten avsevärt höjs.

 

MÄRKNING AV LAGERHALLAR

  • transportvägar för gaffeltruckar
  • kommunikationsvägar för fotgängare
  • mellanlagringsområden och zoner avstängda för trafik (t ex brandskyddszoner)
  • varningsmärkningar: gula och svarta ränder runt rampar, på kanter och stolpar
  • linjer runt hyllor
  • piktogram, symboler, inskrifter och skyltar för säker arbetsmiljö (också enligt kundens individuella projekt)
  • horisontell märkning

MÄRKNINGSTYPER

Målade ytlinjer
på slätt underlag.

Läs mer

Målade ytlinjer
på blästrat underlag.

Läs mer

Djupa gjutlinjer
på fräst underlag.

Läs mer

Genomförande