VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

MÄRKNING AV VÄGAR

Målning av övergångsställen samt märkning av cykelbanor eller platser för personer med funktionshinder är oupplösligt knuten till den vertikala märkningen. Vårt erbjudande omfattar därför även montering av vägmärken och vägvisningstavlor. För märkning av vägar och gator används tunnfilms märkning som utförs med hjälp av en speciell vägfärg samt tjockfilms kemiskt härdad märkning som appliceras så att ytan blir strukturerad (maskinellt) eller slät.

MÄRKNING AV VÄGAR OCH GATOR

MÄRKNINGSTYPER

Målade ytlinjer

Läs mer

Genomförande