VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

MÄRKNINGSTYPER

Med tanke på olika substrat som märkningar skall utföras på samt med hänsyn till kundernas förväntningar beträffande hållbarhet av utförda av oss horisontella märkningar kan vi välja mellan:

YTMÄRKNINGAR
TJOCKLEK 0,2 - 0,3 MM

Uppstår genom maskinapplicering av två färgskikt (underlag + lämpligt skikt) vid trycket 15 bar på rengjort och avfettat betonggolv eller hartsgolv.

Vid användning av denna teknik kan följande färgtyper tillämpas:

  • Tvåkomponent kemiskt härdade hartsfärger baserade på epoxihartser eller polyuretanhartser. Mycket slitstarka och motståndskraftiga mot nötning. Härdningstid (torktid) från 12 till 24 timmar.
  • Lösningmedel (eller vattenbaserad) hartsfärg för vägar baserad på akrylhartser. Torktid 20 minuter – 2 timmar

YTMÄRKNINGAR
PÅ BLÄSTRAT UNDERLAG
TJOCKLEK 0,4 - 0,6 MM

Uppstår genom mekaniskt avlägsnande av det översta lagret av betonggolvet (cirka 200 mikroner) med hjälp av en blästringsmaskin utrustad med ett speciellt huvud med en bredd av 10 cm. På så sätt avlägsnas alla föroreningar samt utvecklas kontaktytan mellan golv och färg.

Vid användning av denna teknik kan följande färgtyper tillämpas:

  • Tvåkomponent kemiskt härdade färger baserade på epoxihartser eller polyuretanhartser. Mycket slitstarka och motståndskraftiga mot nötning. Härdningstid (torktid) från 12 till 24 timmar.

DJUPA MÄRKNINGAR
DJUP 2-3 MM

Uppstår genom precist maskinskärning av fåror med en bredd av 5 till 20 cm och ett djup av 3 mm i betongunderlaget medelst diamantskivor. Denna fåra ska gjutas med färgat tvåkomponents epoxiharts.

Djup märkning är praktiskt taget oförstörbar.

prev

next