VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

PARKERINGSPLATSER OCH GARAGE

Korrekt utförande av märkning på parkeringsplatser och i garage gör att förflyttning är smidig och säker. Användning av märkning både på parkeringsfälten och i parkeringszoner och deras nivåer utgör grunden för en smidig förflyttande av fordon som vanligtvis på ett litet utrymme är många. Horisontell och vertikal trafikorganisation - riktningspilar, övergångsställen för fotgängare, döda vinklar - allt detta utgör grunden för att upprätthålla säkerheten i dessa livligt trafikerade områden.

MÄRKNING AV PARKERINGSPLATSER OCH GARAGE

MÄRKNINGSTYPER

Målade ytlinjer
på slätt underlag.

Läs mer

Målade ytlinjer
på blästrat underlag.

Läs mer

Djupa gjutlinjer
på fräst underlag.

Läs mer

Genomförande