VI ÄR MARKNADSLEDARE
FASTSTÄLLER KVALITETSSTANDARDER

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Definierad och klar trafikorganisation är för produktionsanläggningar en mycket viktig sak. På platser med trafik med många tunga maskiner är det viktigt att hålla ett flöde av fordon och samtidigt att garantera komfortplatser för fotgängare. Vertikala och horisontella märkningar passar perfekt för fabriker och produktionsanläggningar, där även minsta tidsfördröjningar kan innebära ekonomiska förluster för företaget.

MÄRKNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

  • transportvägar för gaffeltruckar
  • kommunikationsvägar för arbetare
  • linjer runt produktionsuttag
  • fält av 5S-systemet
  • mellanlagringsområden och zoner avstängda för trafik (t ex brandskyddszoner)
  • varningsmärkningar: gula och svarta ränder runt rampar, på kanter och stolpar
  • piktogram, symboler, inskrifter och skyltar för säker arbetsmiljö (också enligt kundens individuella projekt)
  • horisontell märkning (skyltar för säker arbetsmiljö, informationstavlor osv.)

MÄRKNINGSTYPER

Målade ytlinjer
på slätt underlag.

Läs mer

Målade ytlinjer
på blästrat underlag.

Läs mer

Djupa gjutlinjer
på fräst underlag.

Läs mer

Genomförande