Lídri na trhu
vyznačujeme normy kvality

odstránenie značenie

Oodstránenie značenia horizontálneho je nevyhnutné nielen v situácii, keď je potrebné meniť organizáciu dopravy v priemyselných budovách, ale aj keď je potrebné obnoviť existujúce označenie. Pre účinné odstraňovanie starého značenia je podstatný základ, dobre pripravený pre maľbu nových značiek. Používame dve metódy - chemické a mechanické.

mechanické

Z betónovej podlahy - je vyrobené s použitím diamantovej brúsky pripojenej k priemyselnému vysávaču. Stieraná je horná vrstva spolu s neaktuálnym označením. Takýto spôsob narúša štruktúru substrátu.

Z bituminózneho substrátu (cesty, parkoviská) - sa vykonáva prostredníctvom frézovacích strojov , ktoré sú vybavené špeciálnymi frézami ,ktoré odstraňujú 2-3 mm od hornej vrstvy asfaltu.

chemické

Chemické odstránenie starých značiek z betónu a epoxidovej podlahy sa vykonáva ručnou naložením, alebo strojovo špeciálnou látkou , ktorej cieľom je uvoľnenie a rozpúšťanie vrstiev farby. Táto metóda umožňuje odstrániť čiary a indikácie bezpečnosti bez zásahu do štruktúry podlahy, čo je veľmi dôležité, ak je skladový areál prenajatý a podlieha prísnym podmienkam obdobia prenájmu.

prev

next