JEDNIČKA NA TRHU
určujeme normy kvality

SKLADY

Profesionální projektování značení pro sklady zajišťuje dobře organizované pracoviště s ohledem na BOZP a výrobní a logistický postup. Napomáhá to ve zmenšení a dokonce i vyloučení rizika nehod ve skladech a také zvyšuje pracovní produktivitu.

 

ZNAČENÍ SKLADŮ

  • dopravní cesty pro vysokozdvižné vozíky
  • cesty pro chodce
  • odkládací plochy a plochy kde není cestovní ruch (npř. protipožární)
  • výstražné značení: žluto-černé pásy na rampy, okraje a sloupy
  • čáry okolo regálů
  • piktogramy, symboly, napisy a bezpečnostní značení (také podle individuálního návrhu zákazníka)
  • svislé značení

DRUHY ZNAČENÍ

Čáry malované
na hladkém povrchu

více

Čáry malované
na vybroušeném povrchu

více

Čáry hluboké
na frézovaném povrchu

více

realizace